Conferenciants

Natàlia Castellana

La Natàlia Castellana és Doctora en Matemàtiques per la Universitat Autònoma de Barcelona i actualment professora permanent a la mateixa universitat. El seu camp de recerca és la topologia, més concretament, la modelització o representació de manera algebraica de les simetries i les propietats invariants per deformació presents en els espais i les formes. Aquesta especialització de la topologia és coneguda com la topologia algebraica.

Xavier Jarque

El Xavier Jarque és Doctor en Matemàtiques per la Universitat Autònoma de Barcelona i actualment professor permanent de la Universitat de Barcelona, a la Facultat de Matemàtiques i Informàtica. Les seves principals línies de recerca són els sistemes dinàmics generats per l’iteració de funciones de variable complexa i també ha treballat en teoria de jocs i aplicacions a l’organització industrial.

Josep Maria Miret

El Josep Maria Miret és Llicenciat en Matemàtiques per la UB i Doctor en Matemàtiques per la UPC. És catedràtic de Matemàtica Aplicada de la UdL, on imparteix docència en les titulacions d’Enginyeria en Informàtica. La seva activitat de recerca se centra en l’estudi de problemes computacionals amb corbes el·líptiques sobre cossos finits i les seves aplicacions en el disseny d’algoritmes i protocols criptogràfics, així com en l’estudi de grafs extremals usant tècniques algebraiques.

Iolanda Guevara

La Iolanda Guevara és Llicenciada en Matemàtiques i Doctora en Didàctica de les Matemàtiques. Professora de matemàtiques de secundària des del curs 1978-1979 fins al curs 2012-2013. Des del curs 2013-2014 exerceix, en comissió de serveis, com a tècnica docent de matemàtiques al Servei de currículum de l’ESO i el Batxillerat del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Des del curs 2014-2015, també és professora associada de la UAB i imparteix docència com a professora del Màster Interuniversitari de Formació del professorat en l’especialitat de Matemàtiques