Localització

El DiMatLleida 2020 es celebrarà a l’Escola Politècnica Superior, campus Cappont, de la Universitat de Lleida. Carrer Jaume II, 69, 25001-Lleida.